Please fill this field
Milan BRGLEZ Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Slovēnija - Socialni demokrati (Slovēnija)

Dzimšanas gads : ,

Sākums Milan BRGLEZ

Loceklis

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-CN
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Deputāta darbība pēdējā laikā

Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Glasoval sem za predlog resolucije, ki je bila pripravljena v okviru razprave o protirasističnih demonstracijah zaradi smrti ameriškega državljana Georga Floyda, ki je v svetu sprožila oster odziv in opozorila na problem prekomerne uporabe sile s strani policije ter sistemske diskriminacije na podlagi rase. Resolucija obsoja okoliščine tragične smrti Georga Floyda ter zahteva od ameriških oblasti, da odločno nastopijo proti strukturni diskriminaciji na rasni osnovi, ki se izraža tudi v policijskem nasilju nad temnopoltimi. Pri tem pozdravljam dejstvo, da se resolucija ne omejuje le na zadnje dogodke v ZDA, temveč razume proteste, ki so se iz ZDA razširili tudi v države članice EU, kot poziv, da se EU in države članice soočijo in zoperstavijo tudi strukturnemu rasizmu ter neenakosti v naših družbah. Diskriminacija na rasni oz. etnični osnovi se prekriva in multiplicira z drugimi oblikami diskriminacije, zato še posebej podpiram zahtevo iz resolucije za odpravo dolgoletne blokade v Svetu pri pogajanjih o horizontalni direktivi o nediskriminaciji ter odkrito in celovito naslavljanje problema neenakosti, diskriminacije, sovražnega govora in vseh oblik nasilja, na katere ni imuna prav nobena država članica.

Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma (B9-0165/2020) SL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Do krize, ki je nastopila s povečanjem prihodov beguncev in migrantov v Evropsko unijo, predvsem pa zadnje zdravstvene krize zaradi izbruha pandemije Covid-19 ter ukrepov ob njej, je prosto prehajanje meja med državami članicami brez notranjega nadzora bilo dojeto kot ena izmed samoumevnih pridobitev Evropske unije. Zato je izjemno pomembno, da je ob sproščanju ukrepov v večini držav članic ter pred naslednjimi kriznimi situacijami Evropski parlament tudi z mojo odločno podporo sprejel resolucijo, ki opozarja na nepogrešljivost schengenskega območja za gospodarstvo EU ter za (nadaljnje) evropsko politično povezovanje. Pravila delovanja schengenskega območja ne predvidevajo pojava zdravstvene krize, nas bi pa ta morala - kakor poudarja tudi resolucija - naučiti, da je kakršnekoli omejitve in kontrole na notranjih mejah potrebno izvajati na podlagi predhodnega obvestila in koordinacije, zgolj za omejen čas in v obsegu, ki je nujno potreben za soočenje s tako resno grožnjo javnemu zdravju, ter s spoštovanjem načela nediskriminacije (predvsem v odnosu do državljank in državljanov drugih članic EU). Schengensko območje mora čim prej začeti polno delovati, na prihodnje izzive pa se moramo pripraviti z redno izmenjavo informacij, usklajevanjem ter krepitvijo zaupanja in solidarnosti med državami članicami, ki sta bila narušena že pred pandemijo Covid-19.

Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi (B9-0172/2020) SL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Glasoval sem za resolucijo, saj gre za dolgo pričakovan in nujno potreben izraz politične volje za to, da se končno uredi področje čezmejnega in sezonskega dela, na način, ki na prvo mesto postavlja pravice delavcev. Pandemija Covid-19 je dokončno razgalila ranljivost njihovega položaja ter na drugi strani veliko odvisnost evropskega gospodarstva ter gospodarstva držav članic od proizvodov in storitev, ki slonijo na čezmejnem ali sezonskem delu. (Zgolj) v spremenjenih, kriznih okoliščinah, ki niso prizanesle nobeni državi članici, je bilo možno doseči široko soglasje za besedilo, ki zahteva odpravo vseh nepotrebnih in nesorazmernih ovir za opravljanje čezmejnega in sezonskega dela, hkrati pa terja dosledno varstvo pravic delavcev in zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev s strani vseh deležnikov (ne le držav in delodajalcev, ampak tudi posredovalnih agencij), boljšo informiranost delavcev o njihovih pravicah ter okrepljeno vlogo nadzornih mehanizmov in institucij. Sam se nadejam, da bosta razprava in sprejetje resolucije dala tudi pospešek prenovi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Dogovor o njej bi pomembno prispeval k odpravi pravnih negotovosti za delavke in delavce ter preprečevanju zlorab vrzeli med različnimi pravnimi in socialnimi sistemi.

Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Vietnē “EP Newshub”

V aktualni krizi si ne smemo privoščiti starih napak in novih generacij mladih, ki bi plačevale največji davek zanjo. EU in države članice morajo poskrbeti za kakovostne zaposlitve mladih, za razvoj njihovih potencialov ter načrtovanje prihodnosti. @Mladiforum @MladiPlus https://t.co/Eym2VYD7Em 

RT @UrosEsih: Maske lahko zakrijejo obraz, njihovih/naših dejanj in besed pa ne bodo nikoli https://t.co/dyRUzSISIX 

RT @llisjak: Ena izmed najbolj srhljivih zgodb internetno-političnega barbarstva v Sloveniji. Kampanja zastraševanja protivladnega protestnika. Ko se zlomi, tednik največje vladne stranke (ki ga ureja zanikovalec holokavsta) objavi njegovo roteče pismo kot trofejo. https://t.co/96E9eK7X7m 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg