Please fill this field
Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

“Renew Europe”

Locekle

Slovēnija - Lista Marjana Šarca (Slovēnija)

Dzimšanas gads : ,

Sākums Irena JOVEVA

Priekšsēdētāja vietniece

D-MK
Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Locekle

CULT
Kultūras un izglītības komiteja

Aizstājēja

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DPAL
Delegācija attiecībām ar Palestīnu
DCAS
Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (B9-0192/2020) SL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Glasovala sem za Predlog resolucije ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije o nadaljevanju kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotovanja interesov. V resoluciji je izraženo obžalovanje za nadaljnjo vključenost češkega premiera v izvrševanje proračuna EU. Izraža tudi, da bi bilo potrebno za potrjena navzkrižja interesov izbrati najboljši možni način za rešitev problematike. Z resolucijo pozivamo Komisijo za vzpostavitev mehanizma za preprečevanje navzkrižja interesov, povezanih s sredstvi EU. Pravila morajo vsebovati tudi obveznost objave končnih upravičencev do subvencij EU in neposrednih zgornjih mej plačil na fizično osebo. Obsojamo tudi obrekovalni jezik in sovražni govor, ki ga je premier Babiš uporabil proti poslancem, ki so bili februarja v okviru misije za ugotavljanje dejstev na Češkem z namenom spremljanja prijavljenih nepravilnosti pri upravljanju s sredstvi EU.

2019. gada ziņojums par banku savienību (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Glasovala sem za to letno poročilo, saj zadovoljivo opiše stanje Bančne unije, poudarja določene težave in uravnoteženo predlaga nekatere spremembe, ki so potrebne, da bi končno dopolnili Bančno unijo. Posebej bi izpostavila izražanje zaskrbljenosti, da ranljivost bank za podnebna tveganja morda ni popolnoma razumljena, in pozdravljanje zaveze EBA, da bo v svojo letno oceno tveganja vključil vprašanja v zvezi s podnebnim tveganjem in uvedel stresne teste v zvezi s podnebnimi spremembam. Resolucija, med drugim, poudarja na pomen dokončanja unije kapitalskih trgov, ki dopolnjuje bančno unijo pri financiranju realnega gospodarstva. Poleg tega tudi pravilno poudarja, da bi popolnoma povezana unija kapitalskih trgov skupaj s polno delujočo bančno unijo omogočila javno in zasebno delitev tveganja in okrepila mednarodno vlogo eura ter še povečala konkurenčnost evropskih trgov in spodbujala trajnostne zasebne naložbe.

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Glasovala sem za splošne smernice za pripravo proračuna za leto 2021, saj vztraja, da bo prihajajoči proračun izjemno pomemben pri odzivanju na izzive, s katerimi se sooča Unija in ki so še bolj prepoznavni in pereči zaradi pandemije COVID-19, in da mora odražati stopnjo ambicioznosti držav članic in institucij. Na splošno resolucija poudarja, da bi moral biti proračun za leto 2021 osredotočen predvsem na blažitev učinkov pandemije COVID-19 in podporo okrevanju, ki bosta temeljila na evropskem zelenem dogovoru in digitalni preobrazbi. Celotno poročilo v dovoljšnji meri opozori na vse problematike in programe in zadovoljivo izraža stališča, naj se prednostno zagotovi dovolj sredstev vsem programom EU in ranljivim skupinam, kot tudi za podporo dejavnostim organizacij civilne družbe in drugih deležnikov, ki so dejavne pri spodbujanju pravic ter krepitvi in spodbujanju vrednot Unije in pravne države, tudi prek prihodnjega programa za državljanstvo, enakost, pravice in vrednote, še posebej v času, ko smo priča krčenju prostora za civilno družbo v več državah članicah.

Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Vietnē “EP Newshub”

RT @lobnikar: Obupna nemoč in sram .... https://t.co/qKR7RuEFXj 

RT @matjaztrost: https://t.co/kppvYL5cIQ 

RT @domenpetan: @MatejTonin: Tretjič, politiko moramo umakniti iz gospodarstva. Zato bomo za predsednika uprave DARS-a nastavili podpredsednika @NovaSlovenija. 😂😂 https://t.co/CFc3kbhSAo 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg