Please fill this field
Cindy FRANSSEN Cindy FRANSSEN
Cindy FRANSSEN

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Beļģija - Christen-Democratisch & Vlaams (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Oudenaarde

Sākums Cindy FRANSSEN

Priekšsēdētāja vietniece

D-IN
Delegācija attiecībām ar Indiju

Locekle

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-CA
Delegācija attiecībām ar Kanādu

Deputāta darbība pēdējā laikā

Vakcīnas un terapija Covid-19 kontekstā (debates) NL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-175-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A9-0021/2020 - Maria Grapini) NL

14-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Elk jaar moet het Europees Parlement ook kwijting verlenen over haar eigen uitgaven van twee jaar voordien. Ik steunde deze kwijting voor de uitgaven van 2018 en de bijhorende resolutie die een aantal bijkomende transparantiemaatregelen vraagt. Zo stemde ik voor de vraag om zowel onze stemhoudingen als alle afspraken met belangengroepen optimaal bij te houden en makkelijk publiek toegankelijk te maken op de website. Ook de maatregelen om de ecologische voetafdruk van het Parlement te verminderen, zoals het vergoeden van de CO2-compensatie door het parlement en het afschaffen van de verplaatsingen naar Straatsburg, keurde ik goed. Verder kon ook de volledige transparantie van de uitgaven van de algemene onkostenvergoeding op mijn steun rekenen, net zoals een sterkere controle daarop.

2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (A9-0040/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) NL

14-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Elk jaar moet het Europees Parlement kwijting verlenen over de begroting van de het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP).Ik heb voor de kwijting van de begroting van 2018 gestemd en ook een resolutie met aanbevelingen kon op mijn steun rekenen.
In deze resolutie worden de werkzaamheden van Cedefop opgesomd. Het Centrum heeft de voorbije jaren sterk ingezet op de digitalisering van zijn activiteiten met online-instrumenten op haar website om haar bereik nog te kunnen vergroten naar een breder publiek en op de verdere ontwikkeling van haar “European Skills Index”.
Ik heb voor een amendement gestemd om een haalbaarheidsstudie voor een eventuele fusie tussen Cedefop en Eurofound (Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden), zoals beschreven in paragraaf 8 van de resolutie, te verwijderen uit de resolutie. Ik ben ervan overtuigd dat Cedefop haar specifieke rol als kenniscentrum inzake de ontwikkeling van levenslang leren en het beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding en kwalificaties en vaardigheden die zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt goed heeft ingevuld.
Cedefop heeft nu reeds goed lopende samenwerkingen met andere EU-agentschappen zoals Eurofound en ETF. Een zelfstandig agentschap voor beroepsopleiding en levenslang leren is noodzakelijk.

Cindy FRANSSEN
Cindy FRANSSEN

Vietnē “EP Newshub”

@jeroen_lenaers 🤣🤣

Helemaal met eens! 👍💪🏻@Petervanrompuy https://t.co/TAFkBNbHW8 

Over een beeld en meer dan 1000 woorden... @tijd https://t.co/jzgJi7KIFF 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg