Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Polija - Independent (Polija)

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus Magdalena ADAMOWICZ

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (pārstrādāta redakcija)

16-06-2022 JURI_AL(2022)734087 PE734.087v02-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai pienācīgi ņemtu vērā kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālo sistēmu

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

Kontakti

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
13E158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10046
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex