Bartosz ARŁUKOWICZ
Bartosz ARŁUKOWICZ
Polija

Dzimšanas gads : , Resko

9. sasaukums Bartosz ARŁUKOWICZ

Politiskās grupas

 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Platforma Obywatelska (Polija)

Priekšsēdētājs

 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu
 • 23-03-2023 / 18-10-2023 : Sabiedrības veselības apakškomiteja

Biedrs

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 14-09-2020 / 22-09-2020 : Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu
 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 20-01-2022 / 18-10-2023 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Izmeklēšanas komiteja Pegasus un līdzvērtīgas novērošanas spiegprogrammatūras izmantošanas izmeklēšanai
 • 15-03-2023 / 22-03-2023 : Sabiedrības veselības apakškomiteja
 • 23-03-2023 / 18-10-2023 : Komiteju priekšsēdētāju konference

Aizstājējs

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju
 • 20-01-2022 / 18-10-2023 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Īpašā komiteja attiecībā uz Covid-19 pandēmijā gūto pieredzi un ieteikumiem nākotnei

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Datu stratēģiju

18-02-2021 LIBE_AD(2021)659067 PE659.067v03-00 LIBE
Marina KALJURAND

ATZINUMS par ES dzimumu līdztiesības stratēģiju

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas

Deputāts ir parakstījis visas turpmāk norādītās deklarācijas, pat ja paraksts tiešsaistes eksemplārā nav redzams.