Please fill this field
Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Igaunija - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Igaunija)

Dzimšanas gads : , Tartu

Sākums Sven MIKSER

Priekšsēdētāja vietnieks

DNAT
Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju

Loceklis

AFET
Ārlietu komiteja
SEDE
Drošības un aizsardzības apakškomiteja
AIDA
Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā

Aizstājējs

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
PETI
Lūgumrakstu komiteja
D-UA
Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Jaunā ASV prezidenta inaugurācija un pašreizējā politiskā situācija (debates) EN

20-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-20(3-059-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (A9-0260/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) ET

16-12-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Toetasin Euroopa Liidu pikaajalise eelarve (2021-2027) vastuvõtmist, mis aitab tagada ühenduse majanduse ja keskkonna jätkusuutlikkuse ning kaitsta kodanikke COVID-19 pandeemia tagajärgede eest. Arvestades praegust keerulist olukorda, on oluline, et EL Nõukogu kiidaks institutsioonidevahelise kokkuleppe viivitusteta heaks ning ELi toetused jõuaksid võimalikult kiiresti eurooplasteni ehk EL eelarve hakkaks kehtima nagu plaanitud – 1. jaanuaril 2021. a.
Pean igati positiivseks, et vähemalt 30% ELi pikaajalisest eelarvest ja taasterahastust toetab kliimaeesmärkide saavutamist ning samuti suunatakse alates 2024. aastast 7,5% ELi iga-aastastest kulutustest bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele. Lisaks puhtamale keskkonnale, aitab suurem panustamine keskkonnahoidu ja selleks uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, luua ka uusi töökohti ning tagada kodanike parem toimetulek.
Kuna vajadus ELüleste poliitikate elluviimiseks suureneb ning Euroopa Liidu seitsme aasta eelarve juba kasvab 16 miljardi euro võrra, siis ilma uute EL omavahenditeta poleks ühenduse eelarve mõistagi jätkusuutlik. Seetõttu on mul hea meel, et Parlamendi Täiskogu toetas sotsiaaldemokraatide ettepanekuid nagu finantstehingute maksu (alates 2026. aastast) ning plasti(jõustub juba 2021. a.) -ja digimaksu (alates 2023.a.) kehtestamist. Samuti rakendub 2023. aastast heitkogustega kauplemise süsteemil põhinev omatulu, millele võib lisanduda ka süsiniku tasakaalustusmaks kolmandate riikide tootjatele.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg