Please fill this field
Robert BIEDROŃ Robert BIEDROŃ
Robert BIEDROŃ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Polija - Wiosna (Polija)

Rakstiski atbildami jautājumi (kopā ar atbildi) Robert BIEDROŃ

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Gender equality in the EEAS EN

14-07-2020 E-004186/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg