Please fill this field
Mounir SATOURI Mounir SATOURI
Mounir SATOURI

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

Loceklis

Francija - Europe Écologie (Francija)

Dzimšanas gads : , Casablanca

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus Mounir SATOURI

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg