Catherine CHABAUD : 9. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 02-07-2019 ... : “Renew Europe” - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 02-07-2019 / 03-07-2019 : Liste Renaissance (Francija)
  • 04-07-2019 ... : Mouvement Démocrate (Francija)

Biedrs 

  • 02-07-2019 ... : Attīstības komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Palestīnu
  • 02-07-2019 ... : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja 

  • 02-07-2019 ... : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 02-07-2019 ... : Zivsaimniecības komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Kontakti