Please fill this field
Andrzej HALICKI Andrzej HALICKI
Andrzej HALICKI

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Polija - Platforma Obywatelska (Polija)

Dzimšanas gads : , Warszawa

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus Andrzej HALICKI

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Gunnar Beck imunitāti

02-03-2020 A9-0036/2020 PE646.948v02-00 JURI
Andrzej HALICKI

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg