Please fill this field
Manuel BOMPARD Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

Kreiso grupa Eiropas Parlamentā - GUE/NGL

Loceklis

Francija - La France Insoumise (Francija)

Dzimšanas gads : , Firminy

Sākums Manuel BOMPARD

Loceklis

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
DMED
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
PECH
Zivsaimniecības komiteja
ANIT
Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā
DMAG
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību, tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās
DKOR
Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

OPINION with recommendations to the Commission on protecting workers from asbestos EN

15-07-2021 ENVI_AD(2021)691447 PE691.447v02-00 ENVI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus
Manuel BOMPARD

Eiropas Zāļu aģentūra (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) FR

08-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Ce rapport porte sur la position de négociation du Parlement européen concernant la révision du mandat de l’Agence européenne des médicaments. En dépit de l’opposition du Conseil et de la Commission, le Parlement confirme par ce vote sa volonté de créer une base de données européenne sur l'approvisionnement en médicaments. La création d’une telle base de données est une mesure indispensable pour permettre de faire face aux pénuries de médicaments. Je soutiens résolument la position du Parlement et vote donc en faveur de ce texte.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg