Please fill this field
Martin HLAVÁČEK Martin HLAVÁČEK
Martin HLAVÁČEK

“Renew Europe”

Loceklis

Čehija - ANO 2011 (Čehija)

Sākums Martin HLAVÁČEK

Loceklis

AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
D-TR
Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Aizstājējs

ECON
Ekonomikas un monetārā komiteja
PECH
Zivsaimniecības komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Salvatore DE MEO

Euro 7/VII regulations EN

10-06-2020 E-003439/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Intensive pig farming in certain EU countries EN

17-02-2020 P-000927/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg