Anne-Sophie PELLETIER : Sākums 

Locekle 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Japānu 
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN) 

Aizstājēja 

Transporta un tūrisma komiteja 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (rezolūcija) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) FR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Ārkārtas situācija klimata un vides jomā (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) FR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) (B9-0174/2019) FR  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti