Please fill this field
Ondřej KNOTEK Ondřej KNOTEK
Ondřej KNOTEK

“Renew Europe”

Loceklis

Čehija - ANO 2011 (Čehija)

Dzimšanas gads : , Sušice

Sākums Ondřej KNOTEK

Loceklis

REGI
Reģionālās attīstības komiteja
D-ME
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-AL
Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Euro 7/VII regulations EN

04-06-2020 P-003360/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai (debašu turpināšana) EN

16-04-2020 P9_CRE-PROV(2020)04-16(1-077-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Gatavošanās Eiropadomes 2020. gada 20. februāra ārkārtas sanāksmei par daudzgadu finanšu shēmu (debates) CS

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-056-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg