Please fill this field
Janina OCHOJSKA Janina OCHOJSKA
Janina OCHOJSKA

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Polija - Independent (Polija)

Dzimšanas gads : , Gdánsk

Sākums Janina OCHOJSKA

Locekle

DEVE
Attīstības komiteja
D-BY
Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

DROI
Cilvēktiesību apakškomiteja
DMAG
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību, tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās
DMED
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Austrumu partnerība, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) PL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Poparłam zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
Dalszy rozwój oraz integracja państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską przyniesie wymierne korzyści dla obydwu stron. Z jednej strony Unia Europejska w bliskości swych granic zewnętrznych zyska dobrych i stabilnych partnerów do współpracy. Z drugiej strony kraje Partnerstwa Wschodniego poprzez ściślejszą integrację polityczną, społeczną i gospodarczą zyskają większe bezpieczeństwo i dobrobyt w obrębie swego terytorium.
Parlament Europejski w swych zaleceniach zwrócił między innymi uwagę na zróżnicowanie w rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego i rozważenie stworzenia dla trzech z nich ściślejszej współpracy, a w jej ramach ustanowienie programu wsparcia reform i inwestycji. Potrzeba stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej w następstwie której nastąpiłoby zacieśnienie współpracy prowadzącej do większej integracji tych krajów z UE. Co więcej, Parlament Europejski wskazuje na potrzebę wsparcia większej mobilności siły roboczej między krajami Partnerstwa Wschodniego, a UE przy jednoczesnym zachowaniu legalności i trwałości tego procesu.
Mam nadzieję, że zalecenia przedłożone przez Parlament Europejski zostaną rozpatrzone, a propozycje działań w zakresie Partnerstwa Wschodniego wdrożone.

Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) PL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda.
Walka z rasizmem i dyskryminacją niezależnie od źródeł jej pochodzenia powinna zostać przyspieszona i stanowić wspólną odpowiedzialność całego społeczeństwa. Wszelkie przejawy agresji słownej i fizycznej, rasizmu i przemocy skierowane do osób o odmiennym pochodzeniu, przynależności etnicznej, pochodzeniu rasowym, wyznaniu czy światopoglądzie powinny zostać każdorazowo potępione a agresorzy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności.
Masowe protesty w następstwie śmierci George’a Floyda jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych krajach Unii Europejskiej z założenia miały przebiegać w sposób pokojowy. Niestety zostały w sposób haniebny wykorzystane przez pewne grupy osób w celu przywłaszczenia mienia, siania zamętu i zamieszania, prowokowania do starć z policją oraz niszczenia miejsc użyteczności publicznej.
Każdorazowe nadużycie siły, czy to ze strony funkcjonariuszy publicznych, czy protestujących powinno spotkać się z potępieniem oraz wszczęciem odpowiednich procedur wobec osób za to odpowiedzialnych.
Chciałabym wezwać rządy państw członkowskich Unii Europejskiej, aby nie tylko w sposób jednoznaczny potępiły zachowania rasistowskie i ksenofobiczne ale również zaangażowały się poprzez szerzenie praw człowieka, równości wszystkich obywateli wobec prawa oraz zasad demokracji, w propagowanie wartości wspólnych dla podstaw Unii, dla lepszej i bezpiecznej przyszłości młodego pokolenia Europejczyków.

Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi (B9-0172/2020) PL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Głosowałam za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19.
Według dostępnych danych, ponad 17 mln obywateli Unii Europejskiej pracuje w państwie innym niż kraj, którego są obywatelami. Wielu z nich w związku z pandemią COVID-19, która wpłynęła w sposób negatywny na wiele gospodarek i bezpośrednio zagroziła niektórym sektorom, napotkało szereg trudności, w tym utratę źródła dochodu, a także znaczna ilość utknęła w kraju zatrudnienia często bez dochodów, czy dostępu do opieki zdrowotnej.
Pragnę zwrócić uwagę na fakt iż znaczna liczba pracowników transgranicznych zatrudniona jest w sektorze opieki jako opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, którzy z dnia na dzień zostali bez wsparcia i opieki. Co więcej, brak pracowników sezonowych odczuło wiele krajów członkowskich a w związku ze zbliżającym się czasem zbiorów ich obecność jest kluczowa dla zapewnienia płynności funkcjonowania przedsiębiorstw.
Niemiej jednak najważniejszą kwestią pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pracownikom. Dlatego też popieram propozycję informowania pracowników w zrozumiałym dla nich języku o zagrożeniu, zapewnieniu im godnych warunków zakwaterowania, a także łatwego dostępu do testów. Zachęcam tym samym Komisję do wdrażania wytycznych w sprawie swobodnego przepływu pracowników w czasie epidemii COVID-19.

Janina OCHOJSKA
Janina OCHOJSKA

Vietnē “EP Newshub”

RT @SuperNiania: Ależ świetny plakat... Gratulacje autor. https://t.co/4ufWJOmxtB 

RT @trzaskowski_: Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jedna z głównych obietnic A. Dudy z 2015 r. Po 5 latach ktoś tę obietnicę musi zrealizować za niego. Jako prezydent złożę projekt ustawy podnoszącej kwotę wolną, dzięki której w praktyce osoby z płacą minimalną przestaną płacić podatek PIT. https://t.co/zptP5rlo5F 

Zgłaszajcie się na MĘŻÓW ZAUFANIA do komisji wyborczych. Władzy trzeba patrzeć na ręce. Jeżeli chcemy wygrać te wybory to nie może zabraknąć naszych ludzi w komisjach. #wybory2020

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg