Please fill this field
Nikolaj VILLUMSEN Nikolaj VILLUMSEN
Nikolaj VILLUMSEN

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa

Priekšsēdētāja vietnieks

Dānija - Enhedslisten (Dānija)

Dzimšanas gads : , Aarhus

Sākums Nikolaj VILLUMSEN

Loceklis

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
AFCO
Konstitucionālo jautājumu komiteja
D-TR
Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā
DPAL
Delegācija attiecībām ar Palestīnu
DMAS
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm
DMED
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Produktu drošuma jautājuma risināšana vienotajā tirgū (A9-0207/2020 - Marion Walsmann) EN

25-11-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

I voted in favour of the report ‘addressing product safety in the Single Market’ as this report includes some important calls to the Commission to improve the current product safety framework and in particular the responsibility of online market places. Too often, consumers are faced with unsafe products when they shop on online platforms and this can be tackled by legal obligations that this report asks for. I am however disappointed that the amendments on the precautionary principle as cornerstone of the revised General Product Safety Directive were not adopted by the EP. Only if we put the precautionary principle as the core of the revised Directive, we can effectively achieve an internal market in which we protect consumers from products that are unsafe and non-compliant with European standards.

ZIŅOJUMS par spēcīgu sociālo Eiropu taisnīgai pārejai

24-11-2020 A9-0233/2020 PE657.413v02-00 EMPL
Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE
Nikolaj VILLUMSEN
Nikolaj VILLUMSEN

Vietnē “EP Newshub”

RT @MaiVilladsen: Kæmpe sejr for naturen! 15 naturnationalparker, 75.000 hektar urørt skov og et biodiversitetsråd, der kan være naturens vagthund. Jeg er så glad for, at vi har fået nogle af EL’s vigtigste naturkrav igennem på #fl21 #dkpol #dkgreen

Som biodiversitetsordfører for @LEFT_EU er det svært at få armene ned i dag. Tak til @MaiVilladsen for en kæmpe gave til en presset natur. 75000 hektar urørt skov, naturparker og biodiversitetsråd - stor sejr! #dkgreen #dkpol #eudk #fl21

Jeg har som forhandler på EU's biodiversitetstrategi valgt, den spanske los til dagens låge. Bestanden er i de seneste ti år vokset fra ca. 350 til 850, men den spanske los stadig under pres fra: krybskytter, forsvindende leveområder og færre vilde kaniner at jage. #eudk #dkgreen https://t.co/mXUnE3qLAS 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg