Please fill this field
Nikolaj VILLUMSEN Nikolaj VILLUMSEN
Nikolaj VILLUMSEN

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa

Priekšsēdētāja vietnieks

Dānija - Enhedslisten (Dānija)

Dzimšanas gads : , Aarhus

Rakstiski balsojumu skaidrojumi Nikolaj VILLUMSEN

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Produktu drošuma jautājuma risināšana vienotajā tirgū (A9-0207/2020 - Marion Walsmann) EN

25-11-2020

I voted in favour of the report ‘addressing product safety in the Single Market’ as this report includes some important calls to the Commission to improve the current product safety framework and in particular the responsibility of online market places. Too often, consumers are faced with unsafe products when they shop on online platforms and this can be tackled by legal obligations that this report asks for. I am however disappointed that the amendments on the precautionary principle as cornerstone of the revised General Product Safety Directive were not adopted by the EP. Only if we put the precautionary principle as the core of the revised Directive, we can effectively achieve an internal market in which we protect consumers from products that are unsafe and non-compliant with European standards.

Visaptveroša Savienības politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai — Komisijas Rīcības plāns un nesenā notikumu attīstība (B9-0207/2020) DA

10-07-2020

. – Det er godt og vigtigt, at beslutningen indeholder stort fokus på virksomheders reelle ejerskab, da det er et afgørende aspekt i kampen mod hvidvask og svindel. Jeg finder det dog dybt problematisk, at flertallet har valgt at fremme fokus på OPP-løsninger. Dette har jeg stemt imod i det pågældende ændringsforslag , da det ikke er en fornuftig vej at gå på området. Jeg synes samtidig, at det er problematisk, at man ønsker at fremme arbejdet for EPPO i denne beslutning. Enhedslisten støtter ikke de planer, der ligger for EPPO, og jeg har stemt imod det konkrete tekststykke, hvor man ønsker at fremme EPPO. Jeg har alligevel stemt for den samlede tekst, fordi de positive aspekter er for vigtige til at bremse arbejdet med hvidvask.

2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs) DA

09-07-2020

. – Jeg er helt enig i betænkningens formål omhandlende bekæmpelse af svindel. Betænkningen taler imidlertid også for en styrket europæisk anklagemyndighed (EPPO).
Enhedslisten går ikke ind for en styrket EPPO, og vi er glade for Danmarks retsforbehold.
Kampen imod svindel er dog så vigtig, at jeg stemmer for betænkningen, til trods for at den taler for et styrket EPPO.

Stāvoklis Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais apvērsums) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) DA

16-01-2020

Jeg undlod at stemme om beslutningen, fordi jeg mener, at situationen i Venezuela lige nu kalder på dialog og international mægling. I denne henseende mener jeg ikke, at en entydig opbakning til den ene part i skikkelse af Guaidó er befordrende for et velfungerende demokrati. En sådan tilgang risikerer derimod at opildne konflikten. Min stemmeafgivelse betyder ikke, at jeg bakker op om Maduro eller hans handlinger, tværtimod.

Eiropas zaļais kurss (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) DA

15-01-2020

Jeg stemte for beslutningen, fordi jeg mener, at Kommissionens meddelelse og køreplan for en European Green Deal (EGD – den europæiske grønne pagt) tegner til at være et fremskridt for klimakampen – selvom det er alt, alt for beskedent. Jeg er dog ikke enig i, at flere markedsbaserede løsninger og mere økonomisk vækst er den rigtige vej at gå, når klimaet skal reddes. Beslutningen bidrager heller ikke med noget nær et tilstrækkeligt ambitionsniveau for reduktion i udledninger. Jeg kommer til at kæmpe for at bringe EU på linje med Paris-aftalen og målet om maksimum 1,5 graders temperaturstigning i alle dele af den europæiske grønne pagt.

Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) DA

15-01-2020

Jeg har stemt for beslutningen, fordi jeg mener, at konferencen åbner mulighed for en hårdt tiltrængt grundlæggende debat om EU og om omfanget og formen af det fremtidige samarbejde mellem landene i Europa. I min stemmeafgivelse har jeg langt vægt på, at beslutningen understreger, at konferencen skal give borgerne mulighed for at komme til orde, at den skal være en åben proces uden forudbestemte prioriteter eller forudbestemte konklusioner, og at den ikke må foregå bag lukkede døre. Vi har brug for en åben og reel involvering af borgerne, af civilsamfundet og af de nationale parlamenter. Hvis EU forspilder denne chance for reel folkelig inddragelse, kommer borgerne ikke til at tilgive det. Min stemmeafgivelse betyder ikke, at jeg bakker op om ideen om en ”stadig mere snæver Union”, eller at EU skal have stadig flere kompetencer. Den betyder heller ikke, at jeg er enig i den rolle, de nationale parlamenter tiltænkes i konferencens plenarmøder eller styringsorganer. Jeg synes, de nationale parlamenters rolle skal styrkes i konferencen og i EU-samarbejdet generelt.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg