Please fill this field
Klára DOBREV Klára DOBREV
Klára DOBREV

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Ungārija - Demokratikus Koalíció (Ungārija)

Dzimšanas gads : , Sofia

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Klára DOBREV

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Reformu atbalsta programmas izveidi

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg