Please fill this field
Klára DOBREV Klára DOBREV
Klára DOBREV

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Ungārija - Demokratikus Koalíció (Ungārija)

Dzimšanas gads : , Sofia

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus Klára DOBREV

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg