Please fill this field
Isabella TOVAGLIERI Isabella TOVAGLIERI
Isabella TOVAGLIERI

Identitātes un demokrātijas grupa

Locekle

Itālija - Lega (Itālija)

Dzimšanas gads : , Busto Arsizio

Sākums Isabella TOVAGLIERI

Locekle

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
D-ZA
Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

Aizstājēja

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
DMAS
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities EN

26-07-2021 IMCO_AD(2021)691165 PE691.165v03-00 IMCO
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Alex AGIUS SALIBA

OPINION on a Sustainable and Smart Mobility Strategy EN

16-07-2021 ITRE_AD(2021)689562 PE689.562v02-00 ITRE
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Patrizia TOIA

OPINION on a Sustainable and Smart Mobility Strategy EN

15-07-2021 FEMM_AD(2021)691442 PE691.442v02-00 FEMM
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg