Please fill this field
Carlo CALENDA Carlo CALENDA
Carlo CALENDA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Itālija - Azione (Itālija)

Dzimšanas gads : , Roma

Sākums Carlo CALENDA

Loceklis

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
D-CA
Delegācija attiecībām ar Kanādu

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-MD
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

Situation on the border between Greece and Turkey EN

03-03-2020 P-001257/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg