Please fill this field
Elisabetta GUALMINI Elisabetta GUALMINI
Elisabetta GUALMINI

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Itālija - Partito Democratico (Itālija)

Dzimšanas gads : , Modena

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Elisabetta GUALMINI

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ES dzimumu līdztiesības stratēģiju

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ATZINUMS par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pārskatīšanu

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

27-11-2019 BUDG_AD(2019)640654 PE640.654v03-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg