Ivars IJABS : Sākums 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājējs 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm 
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN) 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts (B9-0091/2020)  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti