Dacian CIOLOŞ
Dacian CIOLOŞ
Rumānija

Dzimšanas gads : , Zalău

9. sasaukums Dacian CIOLOŞ

Politiskās grupas

 • 02-07-2019 / 18-10-2021 : “Renew Europe” - Priekšsēdētājs
 • 19-10-2021 / 15-07-2024 : “Renew Europe” - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 02-07-2019 / 13-04-2021 : Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (Rumānija)
 • 14-04-2021 / 01-06-2022 : Uniunea Salvați România (Rumānija)
 • 02-06-2022 / 15-07-2024 : REPER (Rumānija)

Biedrs

 • 02-07-2019 / 07-07-2020 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 02-07-2019 / 18-10-2021 : Priekšsēdētāju konference
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Aizstājējs

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
 • 20-01-2022 / 30-03-2022 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 31-03-2022 / 15-07-2024 : Ārlietu komiteja
 • 28-02-2023 / 12-08-2023 : Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju, un integritātes, pārredzamības un pārskatatbildības stiprināšanu Eiropas Parlamentā
 • 29-03-2023 / 15-07-2024 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju ES: 8. kohēzijas ziņojums

01-07-2022 AGRI_AD(2022)731615 PE731.615v02-00 AGRI
Dacian CIOLOŞ

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem

25-01-2024 AGRI_AD(2024)754670 PE754.670v02-00 AGRI
Clara AGUILERA

ATZINUMS par ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) īstenošanu

16-11-2023 AGRI_AD(2023)749989 PE749.989v02-00 AGRI
Paolo DE CASTRO

ATZINUMS Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi

20-09-2023 AGRI_AD(2023)750077 PE750.077v02-00 AGRI
Michaela ŠOJDROVÁ

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Eiropas energoinfrastruktūra (A9-0269/2021 - Zdzisław Krasnodębski) RO

05-04-2022

M-am abținut la acest vot deoarece consider că Uniunea Europeană trebuie să se adapteze noului context geopolitic, cauzat de invazia Ucrainei de către Rusia. În acest nou context, independența energetică devine obligatorie și trebuie să regândim strategia europeană de investiții în infrastructurile energetice transeuropene.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi Prezidijam, Priekšsēdētāju konferencei un kvestoriem

Deputāti var iesniegt priekšsēdētājam jautājumus par Prezidija, Priekšsēdētāju konferences un kvestoru attiecīgo pienākumu izpildi. 32. panta 2. punkts

Jautājumi ECB un par VUM un VNM

Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM

Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Deklarācijas

Deputāts ir parakstījis visas turpmāk norādītās deklarācijas, pat ja paraksts tiešsaistes eksemplārā nav redzams.

Sanāksmes

Exchange on Agri Opinion Food Waste

Biedrs
CIOLOŞ Dacian
Datums un vieta:
Strasbourg
Statuss:
Ēnu atzinuma sagatavotājs Darbinieku sanāksme
Meeting related to procedure:
2023/0234(COD)
Iesaistītās komitejas vai delegācijas kods
AGRI
Tikšanās ar:

Involving youth in agriculture, the future of the CAP

Biedrs
CIOLOŞ Dacian
Datums un vieta:
Brussels
Statuss:
Biedrs
Iesaistītās komitejas vai delegācijas kods
AGRI

Biomethane and renewables, low carbon fuels

Biedrs
CIOLOŞ Dacian
Datums un vieta:
Strasbourg
Statuss:
Biedrs
Iesaistītās komitejas vai delegācijas kods
AGRI
Tikšanās ar: