Please fill this field
Pedro MARQUES Pedro MARQUES
Pedro MARQUES

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Portugāle - Partido Socialista (Portugāle)

Dzimšanas gads : , Alcochete

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus Pedro MARQUES

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

ZIŅOJUMS par 2019. gada ziņojumu par banku savienību

26-02-2020 A9-0026/2020 PE643.187v02-00 ECON
Pedro MARQUES

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg