Please fill this field
Dan-Ștefan MOTREANU Dan-Ștefan MOTREANU
Dan-Ștefan MOTREANU

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Rumānija - Partidul Naţional Liberal (Rumānija)

Dzimšanas gads : , Orastie

Sākums Dan-Ștefan MOTREANU

Priekšsēdētāja vietnieks

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Loceklis

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
ANIT
Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā
D-CL
Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā
DLAT
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
D-JP
Delegācija attiecībām ar Japānu

Deputāta darbība pēdējā laikā

Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (grozījumi Regulā (ES) Nr. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) RO

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Prin apelurile noastre am reușit să convingem Comisia să propună o măsură excepțională de criză prin Fondul European de Dezvoltare Rurală. În Parlament am obținut majorarea până la 7.000 de euro a ajutorului pentru fermieri. Inițial, Comisia propusese un maximum de 5. 000 de euro. Mai mult, am reușit să dublăm plafonul propus de Comisie pe care statul membru îl poate aloca acestei măsuri din fondurile europene alocate programului de dezvoltare rurală. Tot prin votul din Parlamentul European s-a decis extinderea perioadei de plată a acestor sume până la 30 iunie 2021 pentru cererile de sprijin aprobate pana la sfârșitul acestui an. Pentru IMM-urile din sectorul agroalimentar afectate de pandemie a fost stabilit un ajutor în valoare de până la 50.000 de euro. Sprijinul va putea fi diferențiat pe categorii de beneficiari, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, tocmai pentru a fi direcționat către cei mai afectați de actuala criză.
Am votat în favoarea acestei propuneri de regulament. Acest ajutor este absolut necesar având în vedere ca măsurile luate de statele membre pentru limitarea pandemiei de COVID-19 au afectat și perturbat grav sectorul agroalimentar, iar fermierii și întreprinderile din acest sector se confruntă cu lipsă de lichidități.

Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma (B9-0165/2020) RO

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Rezoluția subliniază o revenire rapidă și coordonată la un spațiu Schengen pe deplin funcțional
pentru a garanta libertatea de circulație și pentru a asigura redresarea economică a Uniunii Europene. Pe termen mediu este necesară o reflecție asupra modalităților de consolidare a încrederii reciproce între statele membre și de asigurare a unei guvernanțe cu adevărat europene a spațiului Schengen.
Mai mult, având în vedere noile provocări, Parlamentul European a invitat Comisia Europeană să propună o reformă a guvernanței Schengen.
Prin votul favorabil asupra acestei rezoluții solicit Consiliului și statelor membre să își intensifice eforturile în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen și să ia măsurile necesare pentru a admite România, alături de Bulgaria și Croația, în spațiul Schengen.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg