Please fill this field
Angelika WINZIG Angelika WINZIG
Angelika WINZIG

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Austrija - Österreichische Volkspartei (Austrija)

Sākums Angelika WINZIG

Locekle

BUDG
Budžeta komiteja
CONT
Budžeta kontroles komiteja
D-TR
Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Aizstājēja

INTA
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
D-CN
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Deputāta darbība pēdējā laikā

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

11-05-2020 A9-0102/2020 PE648.340v02-00 BUDG
Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus
Olivier CHASTEL

ZIŅOJUMS par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

10-03-2020 A9-0081/2020 PE643.074v02-00 BUDG
Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus
David CORMAND

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg