Please fill this field
Cristian TERHEŞ Cristian TERHEŞ
Cristian TERHEŞ

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Prezidija loceklis

Rumānija - Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (Rumānija)

Sākums Cristian TERHEŞ

Loceklis

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
D-IN
Delegācija attiecībām ar Indiju

Aizstājējs

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
PETI
Lūgumrakstu komiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Politiskās opozīcijas, jo īpaši HDP, apspiešana Turcijā (RC-B9-0406/2021, B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021, B9-0411/2021) RO

08-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Ca vot final, am votat în favoarea (+) acestei rezoluții.
Este scandalos, însă, că un amendament la rezoluție, care "scoate în evidență creșterea discriminării creștinilor în Turcia" a căzut la vot, cu 489 voturi împotrivă, 11 abțineri și 177 voturi pentru.
La fel ca și în cazul rezoluției pe Iran, votul acesta demonstreaza încă odată că, atunci când e vorba de apărarea creștinilor în jurul lumii, majoritatea Parlamentului European votează împotrivă.

ES tiesību aktu un LGBTIK pilsoņu tiesību pārkāpumi Ungārijā saistībā ar Ungārijas parlamenta pieņemtajiem tiesību aktu grozījumiem (B9-0412/2021, B9-0413/2021) RO

08-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Am votat împotriva (-) acestei rezoluții deoarece deciziile privind educația, conform Tratatelor UE, sunt de competența statelor membre. Prin aceasta rezoluție Parlamentul European încalcă tratatele supunând la vot ceva ce nu este de competența UE.
Ungaria a adoptat o lege privind protecția minorilor și dreptul părinților de a decide cu privire la educația sexuală a propriilor copii, precum și cu privire la reglementarea conținutului adresat minorilor. Educația minorilor legată de cultura sexuală, sex, orientare sexuală și dezvoltare sexuală este garantată de lege; aceasta, însă, trebuie făcută de profesioniști calificați și autorizați. Legea maghiară protejează, de asemenea, dreptul părinților de a asigura educarea propriilor lor copii în conformitate cu convingerile lor religioase, filosofice și pedagogice.
Legea adoptată de Parlamentul Ungariei nu are legătură cu competențele Uniunii și nici cu dreptul Uniunii Europene. Mai mult, UE trebuie să respecte identitatea națională a statelor membre, fiind, prin urmare, dreptul statelor membre să decidă, în conformitate cu propriile prevederi constituționale, asupra unor aspecte precum educația și protecția copiilor ori dreptul familiei.
Grupul ECR a pregătit propria rezoluție pe această temă, pe care am cosemnat-o și eu, în care e subliniat acest aspect legat de competențele UE și de prevederile tratelor. Această rezoluție nu a mai fost supusă la vot deoarece rezoluția inițială a fost adoptată.
Parlamentul European nu poate da lecții de "stat de drept" altor țări când el însuși incalcă Tratatele UE.

Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā (A9-0213/2021 - Helmut Scholz) RO

07-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

La votul final pe această rezoluție m-am abținut (0). Am fost raportor din umbră pe această rezoluție din partea grupului ECR și am reușit introducerea multor prevederi bune în text.
Din păcate, însă, au fost și unele prevederi care au rămas în textul final cu care nu sunt de acord, pentru că încalcă suveranitatea națională a statelor membre UE.
Orice mecanisme de consultare publică se crează, acestea nu pot să înlocuiască mecanismele decizionale stabilite deja de Tratatele UE. Chiar dacă e făcută sub pretextul de a da mai multă influență vocii "poporului", încercare de înlocuire a mecanismelor decizionale stabilite de tratate și agreate de toate țările submineaza coeziunea și fundația Uniunii Europene.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg