Please fill this field
Traian BĂSESCU Traian BĂSESCU
Traian BĂSESCU

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Rumānija - Partidul Mișcarea Populară (Rumānija)

Dzimšanas gads : , Basarabi

Sākums Traian BĂSESCU

Priekšsēdētāja vietnieks

D-UA
Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā

Loceklis

AFET
Ārlietu komiteja
ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
SEDE
Drošības un aizsardzības apakškomiteja
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Closer EU-NATO cooperation EN

11-06-2020 E-003513/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg