Please fill this field
Sarah WIENER Sarah WIENER
Sarah WIENER

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

Locekle

Austrija - Die Grünen - Die Grüne Alternative (Austrija)

Sākums Sarah WIENER

Locekle

AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
DSCA
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Stratēģija "no lauka līdz galdam”: lauksaimnieku un lauku apgabalu galvenā loma (debates) DE

13-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-13(4-014-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Dzīvnieku labturība un jaunais zaļais kurss

10-02-2020 O-000016/2020 Komisija
Mutiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg