Please fill this field
Bettina VOLLATH Bettina VOLLATH
Bettina VOLLATH

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Austrija - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)

Dzimšanas gads : , Graz

Sākums Bettina VOLLATH

Priekšsēdētāja vietniece

D-AL
Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Locekle

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Aizstājēja

JURI
Juridiskā komiteja
DROI
Cilvēktiesību apakškomiteja
DSEE
Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu
DMAS
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg