Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU
Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Grieķija - Nea Demokratia (Grieķija)

Dzimšanas gads : , New York

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru, kā nodrošināt drošu un ilgtspējīgu apgādi ar kritiski svarīgām izejvielām, un groza Regulu (ES) 168/2013, (ES) 2018/858, 2018/1724 un (ES) 2019/1020

20-07-2023 INTA_AD(2023)749058 PE749.058v02-00 INTA
Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vispārējo tarifa preferenču shēmas piemērošanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012

08-03-2022 DEVE_AD(2022)700592 PE700.592v02-00 DEVE
Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU

ATZINUMS par Eiropas Savienību un multilaterālisma aizsardzību

02-03-2022 INTA_AD(2022)700755 PE700.755v02-00 INTA
Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU

ATZINUMS par Covid-19 sekām tirdzniecības jomā un aspektiem, kas saistīti ar tirdzniecību

11-05-2021 DEVE_AD(2021)680970 PE680.970v02-00 DEVE
Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU

Kontakti

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
09E158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T09012
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex