Please fill this field
Ioannis LAGOS Ioannis LAGOS
Ioannis LAGOS

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Grieķija - Independent (Grieķija)

Sākums Ioannis LAGOS

Loceklis

BUDG
Budžeta komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Aizstājējs

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
PECH
Zivsaimniecības komiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Environmental ‘putsch’ by the Greek Government EN

06-05-2020 E-002778/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Shameless effrontery on the part of Turkey EN

28-04-2020 E-002545/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg