Lídia PEREIRA
Lídia PEREIRA

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Portugāle - Partido Social Democrata (Portugāle)

Dzimšanas gads : , Se Nova

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus Lídia PEREIRA

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Kontakti

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08E154
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T09074
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex