Please fill this field
Petros KOKKALIS Petros KOKKALIS
Petros KOKKALIS

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa

Loceklis

Grieķija - Coalition of the Radical Left (Grieķija)

Dzimšanas gads : ,

Sākums Petros KOKKALIS

Priekšsēdētāja vietnieks

D-RS
Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Loceklis

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aizstājējs

BUDG
Budžeta komiteja
AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
PECH
Zivsaimniecības komiteja
D-IL
Delegācija attiecībām ar Izraēlu
D-IN
Delegācija attiecībām ar Indiju

Deputāta darbība pēdējā laikā

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Siegfried MUREŞAN

Lack of data on carbon storage and capture EN

12-06-2020 E-003536/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg