Please fill this field
Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Slovākija - Independent (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Lutina

Sākums Miroslav RADAČOVSKÝ

Loceklis

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā
D-MD
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

AFET
Ārlietu komiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (B9-0192/2020) SK

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Kolegovia z Európskeho parlamentu, ktorí pripravovali toto Uznesenie, hneď v bode 1. deklarujú, že „Európsky parlament víta obnovenie trestného stíhania českého predsedu vlády v súvislosti s jeho účasťou v projekte Bocianie hniezdo; verí, že české súdnictvo bude v tejto veci postupovať nezávisle a nebude podliehať nijakému politickému vplyvu;“.
Ak platí druhá veta tohto bodu, čo samozrejme platí, pretože do súdnictva by v žiadnom prípade nemala zasahovať žiadna iná moc, tak nechápem opodstatnenie tohto uznesenia. Ako právnik a ako bývalý sudca môžem povedať, že tzv. teória zdania nezávislosti a nestrannosti súdnictva je narušená, ak dôjde k akémukoľvek vplyvu. Preto som odmietol toto uznesenie podporiť svojím hlasom.

Tūrisms un transports 2020. gadā un pēc tam (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SK

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Po vypuknutí krízy v dôsledku ochorenia COVID-19 sa do nelichotivého stavu dostala aj svetová ekonomika a jedným z najpostihnutejších sektorov sa stal cestovný ruch. Tento segment viaže na seba rôzne ďalšie sektory hospodárstva, nie sú to len cestovné kancelárie a dopravcovia. Uznesenie, o ktorom sa hlasovalo, upozorňuje na rôzne ťažkosti a medzi iným vyzýva Komisiu aj na vytvorenie európskeho systému cestovných záruk. Upozorňoval som, že vydávanie cestovných poukážok nie je dostatočným opatrením a veľmi kvitujem, že Európsky parlament zahrnul do znenia uznesenia aj výzvu, ktorej podstata spočíva v tom, aby boli cestujúci nabádaní na kúpu cestovného poistenia. Je to určite lepšia forma ochrany svojich prostriedkov, ako cestovné poukážky, kde v dôsledku krízy málokto čo i len tuší, ako sa kríza vyvinie ďalej a či vôbec niektorí, ktorí radi cestovali, budú opätovne ochotní sa vrátiť k poznávaniu sveta. Pretože cestovné poukážky, hoci aj s neobmedzenou platnosťou či už na dobu alebo osobu, nútia spotrebiteľov konať určitým spôsobom, ktorí im nemusí vyhovovať. Som rád, že toto uznesenie reflektuje aj moje myšlienky, a preto som ho svojím hlasom v pléne podporil.

Administratīvā sadarbība nodokļu jomā: dažu termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ (C9-0134/2020) SK

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Jedným z najväčších problémov, ktorým Európska únia a jej členské štáty čelia, sú okrem terorizmu a organizovaného zločinu aj daňové úniky. Aby sa predchádzalo daňovým únikom, bolo do pléna preložené legislatívne uznesenie, ktorým sa menili určité pravidlá. Keďže som toho názoru, že Európska únia a predovšetkým jej členské štáty by mali dbať na svoje financie a ochraňovať tým záujmy svojich občanov, toto uznesenie som podporil svojím hlasom.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg