Please fill this field
Peter POLLÁK Peter POLLÁK
Peter POLLÁK

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Slovākija - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Levoca

Sākums Peter POLLÁK

Priekšsēdētāja vietnieks

D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Loceklis

CULT
Kultūras un izglītības komiteja

Aizstājējs

REGI
Reģionālās attīstības komiteja
D-UA
Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
D-IN
Delegācija attiecībām ar Indiju
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

OPINION on the report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus
Peter POLLÁK

Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (B9-0192/2020) SK

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Premiér Českej republiky zažíva vlnu kritiky z rôznych úrovní. Ako problémový vnímam možný konflikt záujmov medzi jeho štátnickou politickou funkciou a podnikaním. Zjednodušene, firmy p. Babiša podľa viacerých zdrojov, poberajú finančné prostriedky z fondov EÚ, o ktorých zo svojej pozície spolurozhoduje. Musíme nájsť dostatok opatrení a nástrojov ako obdobnej situácii zabrániť aj do budúcnosti.

2019. gada ziņojums par banku savienību (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SK

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Potreba vytvorenia bankovej únie sa ukázala už pred viac než desiatimi rokmi počas hospodárskej krízy. Eurozóna musí garantovať stabilitu, a to aj napriek často vysokej elasticite. Systém bankového dohľadu považujem za efektívny, čo sa ukázalo aj vo výročnej správe. Zaujímavejšia bude však reflexia roku 2020, ktorý môže odkryť deficity v oblasti mechanizmu riešenia krízových situácií.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg