Please fill this field
Luisa REGIMENTI Luisa REGIMENTI
Luisa REGIMENTI

Identitātes un demokrātijas grupa

Locekle

Itālija - Lega (Itālija)

Dzimšanas gads : , Roma

Sākums Luisa REGIMENTI

Locekle

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-CA
Delegācija attiecībām ar Kanādu

Aizstājēja

INTA
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
JURI
Juridiskā komiteja
D-MD
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Imports of fake honey from China EN

01-07-2020 P-003896/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Exploitation of child labour in Pakistan EN

18-06-2020 E-003668/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg