Please fill this field
Massimiliano SMERIGLIO Massimiliano SMERIGLIO
Massimiliano SMERIGLIO

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Itālija - Partito Democratico (Itālija)

Dzimšanas gads : , Roma

Rakstiski atbildami jautājumi (kopā ar atbildi) Massimiliano SMERIGLIO

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Death of UN field officer Mario Paciolla in Colombia EN

22-07-2020 P-004338/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Consequences of the agreement between Turkey and Libya (GNA) EN

18-12-2019 E-004522/2019 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg