Please fill this field
Lucia VUOLO Lucia VUOLO
Lucia VUOLO

Identitātes un demokrātijas grupa

Locekle

Itālija - Lega (Itālija)

Dzimšanas gads : , Pagani

Sākums Lucia VUOLO

Locekle

TRAN
Transporta un tūrisma komiteja
DMED
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

CONT
Budžeta kontroles komiteja
ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DMAG
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību, tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās

Deputāta darbība pēdējā laikā

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg