Please fill this field
Ville NIINISTÖ Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

Loceklis

Somija - Vihreä liitto (Somija)

Dzimšanas gads : , Turku

Sākums Ville NIINISTÖ

Loceklis

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
DASE
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

Aizstājējs

ECON
Ekonomikas un monetārā komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

ZIŅOJUMS par vispusīgu Eiropas pieeju enerģijas uzglabāšanai

02-07-2020 A9-0130/2020 PE648.259v02-00 ITRE
Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus
Claudia GAMON

TEN-E revision, TYNDP and 5th PCI list EN

01-07-2020 P-003915/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi
Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Vietnē “EP Newshub”

Toki tässäkin oli enemmän kyse asetelmasta, jossa asiaa kannatti ympäristöteknologiaa kehittävät yritykset ja vastusti vientiteollisuuden volyymissä raskas osasto. Ympäristösääntelyssä teollisuus/elinkeinoelämä ennen aina asettui vastustajien puolelle, kannattajat oli varovaisia.

Ne (kv selvityksiin ja tutkimuksiin nojaavat) arviot, joita me silloin ympäristöministeriössä esitimme kustannusten ja hyötyjen välisestä suhteesta ovat osuneet pääosin oikeaan. Metsäteollisuuden väitteet olivat täysin vääriä. Nämä kannattaa jatkossakin faktatarkistaa kunnolla.

Hallitus päätti panostaa silloin lng-terminaalien ja vaihtoehtoisten polttoaineiden ja rikkipesureiden kehittämiseen. Nyt Suomen teollisuus on maailman johtavia toimijoita tässä osaamisessa, vientinäkymät suuret. Ympäristöteknologia on Suomen meriklusterin suurimpia valtteja.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg