Nils UŠAKOVS
Nils UŠAKOVS

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Latvija - "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija (Latvija)

Dzimšanas gads : , RIGA

Sākums Nils UŠAKOVS

Loceklis

BUDG
Budžeta komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
DSCA
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus seksuālas vardarbības pret bērniem novēršanai un apkarošanai

15-06-2023 BUDG_AD(2023)740759 PE740.759v04-00 BUDG
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Niclas HERBST

Atzinums par Komisijas priekšlikumu par maksām un nodevām, kuras maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/745, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014

23-05-2023 BUDG_AL(2023)746962 PE746.962v01-00 BUDG
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Johan VAN OVERTVELDT

Kontakti

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
10G209
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08002
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex