Please fill this field
Nils UŠAKOVS Nils UŠAKOVS
Nils UŠAKOVS

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Latvija - "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija (Latvija)

Dzimšanas gads : , RIGA

Sākums Nils UŠAKOVS

Loceklis

BUDG
Budžeta komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

AFET
Ārlietu komiteja
DSCA
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

11-05-2020 A9-0102/2020 PE648.340v02-00 BUDG
Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus
Olivier CHASTEL

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu noslēgšanu

21-02-2020 AFET_AD(2020)646757 PE646.757v02-00 AFET
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Petras AUŠTREVIČIUS

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg