Nils UŠAKOVS
Nils UŠAKOVS

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Latvija - "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija (Latvija)

Dzimšanas gads : , RIGA

Sākums Nils UŠAKOVS

Loceklis

BUDG
Budžeta komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
PEGA
Izmeklēšanas komiteja Pegasus un līdzvērtīgas novērošanas spiegprogrammatūras izmantošanas izmeklēšanai
DSCA
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Atzinums par Komisijas priekšlikumu par maksām un nodevām, kuras maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/745, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014

23-05-2023 BUDG_AL(2023)746962 PE746.962v01-00 BUDG
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Johan VAN OVERTVELDT

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādāta redakcija)

04-05-2023 A9-0180/2023 PE740.802v02-00 BUDG CONT
Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus
Monika HOHLMEIER Nils UŠAKOVS

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta 2024. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

17-04-2023 A9-0153/2023 PE742.622v02-00 BUDG
Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus
Nils UŠAKOVS

Kontakti

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
10G209
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08002
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex