Please fill this field
Juozas OLEKAS Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Lietuva - Lietuvos socialdemokratų partija (Lietuva)

Dzimšanas gads : , Mazas Ungutas

Sākums Juozas OLEKAS

Loceklis

AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
DPAP
Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

AFET
Ārlietu komiteja
SEDE
Drošības un aizsardzības apakškomiteja
D-BY
Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
DNAT
Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju

Deputāta darbība pēdējā laikā

Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) LT

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi amerikiečio Geroge Floyd brutalus nužudymas įvykdytas teisėsaugos pareigūnų, tapo simboliniu atspindžiu modernaus pasaulio kontekste, kur institucinis rasizmas ir smurto naudojimas prieš piliečius vis dar neturi skaidrios ir sąžiningos įgyvendinimo išraiškos. Vienintelis būdas užtikrinti, kad piliečiai pasitikėtų teisėsaugos institucijomis ir nekvestionuotų valstybių monopolinės teisės naudoti smurtą prieš juos yra užtikrinti, kad teisė ir teisingumas būtų įgyvendinamos nekvestionuotinai lygiai kiekvieno piliečio atžvilgiu.
Bet šios problemos neapsiriboja sienomis Amerikoje. Institucinis rasizmas ir diskriminacija vis dar yra rimta problema Europoje - geriausias to pavyzdys yra prieš pat šios rezoliucijos svarstymą policijos užpulta juodaodė Europos Parlamento narė Pierrette Herzberger-Fofana, kur pareigūnai ją sustabdė ir brutaliai apieškojo be jokio teisinio pagrindo.
Mūsų visuomenėje nėra vietos rasizmui ir diskriminacijai, todėl priimta rezoliucija raginame ryžtingai kovoti su rasinio smurto apraiškomis.
Remiame visame pasaulyje vykstančius masinius protestus prieš rasizmą ir diskriminaciją, tačiau kartu smerkiame protestuotojais prisidengiančių asmenų vandalizmą. Reikalaujame viešai pasmerkti neproporcingą jėgos naudojimą ir rasistines tendencijas teisėsaugos srityje, taip pat nubausti policijos brutalumo ir piktnaudžiavimo kaltininkus.
Įspėjame ES šalis nenaudoti rasinio ir etninio profiliavimo vykdant baudžiamąją teisę, kovojant su terorizmu ir kontroliuojant imigraciją. Naujosios technologijos šiose srityse taip pat neturi diskriminuoti rasinių ir etninių mažumų.

Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma (B9-0165/2020) LT

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi dauguma valstybių narių, įskaitant Šengeno asocijuotąsias šalis, be kita ko, atsižvelgdamos į šioje rezoliucijoje aptariamus klausimus ir reaguodamos į COVID-19 pandemiją atnaujino vidaus sienų kontrolę arba visiškai ar iš dalies uždarė savo sienas arba uždarė jas tam tikrų rūšių keliautojams, įskaitant ES piliečius ir jų šeimos narius, ir jų teritorijoje arba kitoje valstybėje narėje gyvenančius trečiųjų šalių piliečius. Valstybių narių veiksmai akivaizdžiai nebuvo koordinuojami, be to, nustatydamos šias priemones, valstybės narės nekoordinavo savo veiksmų su Sąjungos institucijoms.
Vidaus sienų kontrolės priemonės daro poveikį Sąjungos teisėje nustatytoms asmenų teisėms ir laisvėms. Raginame parengti Šengeno erdvės atkūrimo planą, kuris leistų užtikrinti, kad laikini ribojimai netaptų pusiau nuolatiniais. Taip pat siūlome parengti nenumatytų atvejų planą, skirtą situacijai, jei prasidėtų antroji viruso banga. Kartu reikalaujame stiprinti ES valstybių tarpusavio pasitikėjimą ir šiuo tikslu parengti Šengeno erdvės valdymo reformą.
Galiausiai, prašome sustiprinti pastangas plėsti Šengeno erdvę, kad prie jos galėtų prisijungti Bulgarija, Rumunija ir Kroatija. Be jų, Šengeno erdvei iš ES narių nepriklauso Kipras ir Airija, o keturios ES nepriklausančios šalys – Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinas – yra prisijungusios prie Šengeno erdvės.

Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi (B9-0172/2020) LT

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi COVID-19 pandemijos kontekste apsaugoti Sąjungos piliečius, kurie dirba keliaudami Europos Sąjungoje, yra ypatingos svarbos klausimas. Siekiant apsaugoti europiečius nuo pandemijos plitimo, valstybės uždarė vidines Sąjungos sienas ir šis veiksnys buvo labiausiai pajustas būtent tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų.
Daugiau kaip 17 milijonų ES piliečių gyvena ir dirba toje ES šalyje, kurios pilietybės jie neturi, o laisvas darbuotojų judėjimas ir teisė įsidarbinti kitoje Sąjungos šalyje yra pamatinis ES principas. Šiems darbuotojams galioja priimančiosios šalies įstatymai ir privalo būti užtikrintos vienodos sąlygos su vietos darbuotojais, draudžiama juos diskriminuoti dėl pilietybės, kai tai susiję su įdarbinimu, užmokesčiu ar kitomis socialinėmis sąlygomis. Vis dėlto tiek ekonominė krizė, tiek ES šalių priemonės, skirtos užkirsti kelią viruso plitimui, labai paveikė sezoninius darbuotojus. Didelė jų dalis dirba pagal trumpalaikes sutartis, kurios suteikia mažai garantijų dėl darbo vietos ir neužtikrina pakankamos socialinės apsaugos.
Todėl prašome skubiai ištirti minėtų darbuotojų sveikatos ir saugos padėtį, įskaitant laikinojo įdarbinimo agentūrų ir subrangovų vaidmenį, prireikus pasiūlyti ES teisės aktų pakeitimus ir užtikrinti, kad pernai įkurta Europos darbo institucija pradėtų visapusiškai veikti. Kartu raginame kuo greičiau susitarti dėl ES socialinės apsaugos koordinavimo.

Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Vietnē “EP Newshub”

RT @EUCouncil: It's time to say goodbye to the Croatian Council presidency @EU2020HR Thank you very much for all your hard work. It was a great pleasure to work with you! 🇪🇺🇭🇷 Puno vam hvala na napornom radu u posljednjih 6 mjeseci. Bilo je iznimno zadovoljstvo raditi s vama! https://t.co/wnmgvBBfJD 

RT @IratxeGarper: At last @EUCouncil engages in the Conference on the Future of Europe. It’s time to rethink our common project and most needed policies together with citizens, stakeholders and social partners! #CoFoE

Scientists and academics, patient representatives & politicians met to discuss important issues in fight against cancer and to discuss future solutions: from better knowledge, practices and equipment to eliminating discrimination against patients and survivors in our society https://t.co/d34HOkc7h4 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg