Please fill this field
Ivo HRISTOV Ivo HRISTOV
Ivo HRISTOV

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Bulgārija - Bulgarian Socialist Party (Bulgārija)

Dzimšanas gads : , Istanbul

Sākums Ivo HRISTOV

Loceklis

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
DCAS
Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

Aizstājējs

AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
PECH
Zivsaimniecības komiteja
AIDA
Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā
ANIT
Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Nuno MELO

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Nuno MELO

EMFF transitional fund EN

12-10-2020 E-005572/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg