Please fill this field
Grace O'SULLIVAN Grace O'SULLIVAN
Grace O'SULLIVAN

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

Locekle

Īrija - Green Party (Īrija)

Dzimšanas gads : , Waterford

Rakstiski atbildami jautājumi (kopā ar atbildi) Grace O'SULLIVAN

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg