Please fill this field
Gheorghe-Vlad NISTOR Gheorghe-Vlad NISTOR
Gheorghe-Vlad NISTOR

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Rumānija - Partidul Naţional Liberal (Rumānija)

Dzimšanas gads : , București

Sākums Gheorghe-Vlad NISTOR

Loceklis

AFET
Ārlietu komiteja
D-MD
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā
D-IN
Delegācija attiecībām ar Indiju
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

INTA
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
DROI
Cilvēktiesību apakškomiteja
DSCA
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

Austrumu partnerība, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) RO

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Am votat, în cadrul sesiunii plenare, Recomandarea privind Parteneriatul Estic (EaP). Acest vot vine în urma summit-ului liderilor EaP, din data de 18 iunie 2020.
Documentul este unul de substanță, ce acoperă principalele direcții care guvernează relațiile Uniunii Europene cu statele partenere din vecinătatea estică: Azerbaidjan, Ucraina, Moldova, Armenia, Belarus și Georgia.
Recomandarea merge în profunzime și, în contextul actual al pandemiei, cere sporirea gradului de asistență pentru țările care au capacitatea și voința de a implementa o cooperare mai strânsă cu U.E.
Toate acestea sunt dovezi clare ale importanței deosebite de care se bucură această
cooperare în toate statele partenere. Pentru România, buna vecinătate și sporirea cooperării cu statele membre din Parteneriatul Estic, sunt elemente esențiale de politică externă, un proiect ambițios și necesar în care eu, în diverse calități, activez de
mai bine de un deceniu.
Recomandarea cere intensificarea dialogului cu statele care au încheiat deja acorduri comerciale și de asociere cu UE și continuarea cooperării în domenii cheie precum securitatea, economia, energia, transporturile și conectivitatea digitală. De asemenea, partenerii noștri sunt încurajați să accelereze reformele cu privire la statul de drept și buna guvernare, libertatea presei, drepturile omului și lupta împotriva corupției.

Tūrisms un transports 2020. gadā un pēc tam (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) RO

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Textul adoptat subliniază necesitatea unui plan de acțiune concret și detaliat privind monitorizarea și evaluarea strategiei de ieșire pe etape din criza COVID-19 și solicită instituirea unui mecanism la nivelul UE pentru stabilirea unui prag de securitate și siguranță.
Consider că măsurile trebuie să se bazeze pe date fiabile și uniforme, iar angajamentul statelor membre trebuie să țină cont de principii obiective, nediscriminatorii și criterii comune pentru funcționarea adecvată a pieței unice și libertății de mișcare. Restricțiile de călătorie și controalele la frontieră ar trebui ridicate pentru regiuni și state membre cu situații epidemiologice pozitive și similare, odată ce va fi stabilit un criteriu comun de evaluare. Acest lucru este esențial pentru restabilirea, în condiții de siguranță, a călătoriilor, transportului și serviciilor turistice. De altfel, consider că sunt necesare standarde înalte de igienă și protocoale de sănătate pentru a contribui la refacerea turismului.
Salut inițiativa lansării unei campanii, prin intermediul unei aplicații de informare la nivelul UE, care să prezinte toate măsurile luate pentru a garanta siguranța călătorilor, sporind astfel încrederea cetățenilor cu privire la călătoriile în Uniunea Europeană, precum și sprijinul Parlamentului în strategia pentru turismul sustenabil, cu servicii inovatoare, durabile.

Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma (B9-0165/2020) RO

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

În data de 19 iunie am votat favorabil rezoluția Parlamentului European cu privire la criza din spațiul Schengen creată în urma pandemiei Covid-19.
Acest vot este unul deosebit de important atât pentru România cât și pentru viitorul spațiului de liberă circulație din cadrul Uniunii Europene. Libertatea de mișcare este una din realizările esențiale ale construcției europene și un pilon fără de care nu vom putea avea o recuperare economică substanțială a statelor membre.
O întoarcere rapidă și coordonată la status-quo-ante este cerută insistent în textul rezoluției. Documentul merge însă mai departe și cere statelor membre Schengen și instituțiilor europene responsabile să demareze fără întârziere procedurile de integrare a statelor candidate (România, Bulgaria, Croația). În același timp, o reformă a spațiului Schengen este prezentată ca esențială pentru evitarea pe viitor a acestor situații limită. Rezoluția Parlamentului condamnă abordările discriminatorii ale unor state membre și înțelegerile bilaterale dintre state ce pot afecta integritatea și buna funcționare a spațiului de liberă circulație a U.E. Salut adoptarea acestei rezoluții ce reprezintă un pas important în direcția extinderii și consolidării spațiului Schengen și integrării României în acest sistem.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg