Please fill this field
Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Slovākija - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Bratislava

Sākums Miriam LEXMANN

Locekle

AFET
Ārlietu komiteja
EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
D-BY
Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

SEDE
Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Stāvoklis Mjanmā (B9-0116/2021) SK

11-02-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Návrh uznesenia o situácii v Mjanmarsku som podporila. Považujem za veľmi dôležité, aby sa Európsky parlament vyjadroval k dianiu vo svete, a to najmä pokiaľ ide o tak závažné udalosti, aké sa udiali prvého februára v Mjanmarsku. V tento deň totiž armáda počas štátneho prevratu prevzala moc v krajine a zadržala politikov strany NLD, ktorá jasne zvíťazila vo voľbách. Medzi zadržanými je aj líderka krajiny Aun Schan Su Ťij. Plne sa preto pridávam k vyjadreniam Európskeho parlamentu, podľa ktorých je táto situácia mimoriadne znepokojivá, dochádza k násiliu voči pokojným demonštrantom či ochrancom ľudských práv a mimovládnym organizáciám a nezávislým pozorovateľom nie je umožnený vstup do krajiny. Taktiež sa stotožňujem s výzvami na prepustenie zadržaných politikov víťaznej strany. Beriem na vedomie aj vyhlásenie, ktoré toto uznesenie obsahovalo a síce že Aun Schan Su Ťij je symbolom demokracie v Mjanmarsku, ale napriek tomu chcem zdôrazniť, že nemôžeme zatvárať oči pred tým, že zo svojej pozície nepodnikla kroky proti genocíde, ktorá sa v Mjanmarsku odohráva na rohingských moslimoch. Napriek tomu som však svojím hlasom toto uznesenie podporila.

Sieviešu tiesību jomā turpmāk risināmie jautājumi vairāk nekā 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas (B9-0114/2021) SK

11-02-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Uznesenie o budúcich výzvach v oblasti práv žien v Európe, ktoré sme prijímali v súvislosti s 25. výročím prijatia Pekinskej deklarácie a Pekinskej akčnej platformy som nepodporila. Sama sa aktívne snažím poukazovať na pretrvávajúce nerovnosti medzi mužmi a ženami, ktoré sú nielen v oblasti platov a v nadväznosti na to aj dôchodkových nárokov, ale aj celkového rozdelenia povinností, najmä čo sa týka starostlivosti o rodinu či opatrovania príbuzných. Na druhej strane si však myslím, že tieto uznesenia by mali pristupovať k témam vecne, konštruktívne a čo je najdôležitejšie, v medziach toho, čo Európska únia má a môže skúmať a hodnotiť. Preto nesúhlasím s tým, aby sa v uzneseniach objavovali výzvy na zavedenie sexuálnej výchovy, hodnotenia poskytovania tzv. sexuálnych a reprodukčných práv vrátane umelého prerušenia tehotenstva, ktoré nie je medzinárodne zadefinované ako právo a v neposlednom rade odmietam neustále výzvy na prijatie Istanbulského dohovoru. Navyše všetky tieto oblasti patria výlučne do kompetencie členských štátov. Rovnako nesúhlasím s tým, aby nám boli predpisované konkrétne opatrenia na dosahovanie rovnosti, ako sú napríklad kvóty pre ženy. Práve preto som sa rozhodla hlasovať proti tomuto uzneseniu ako celku.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg