Please fill this field
Margarita DE LA PISA CARRIÓN Margarita DE LA PISA CARRIÓN
Margarita DE LA PISA CARRIÓN

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Locekle

Spānija - VOX (Spānija)

Dzimšanas gads : , Madrid

Sākums Margarita DE LA PISA CARRIÓN

Locekle

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
DAND
Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
DLAT
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Vakcīnas un terapija Covid-19 kontekstā (debates) ES

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-174-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Situation of older people during the COVID-19 pandemic EN

23-04-2020 E-002451/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg