Please fill this field
Adam BIELAN Adam BIELAN
Adam BIELAN

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Loceklis

Polija - Prawo i Sprawiedliwość (Polija)

Dzimšanas gads : , Gdańsk

Sākums Adam BIELAN

Loceklis

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
AIDA
Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā
DASE
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

Aizstājējs

AFET
Ārlietu komiteja
DARP
Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)

14-07-2021 IMCO_AD(2021)692718 PE692.718v02-00 IMCO
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Róża THUN UND HOHENSTEIN

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg