Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Slovākija - SMER-Sociálna demokracia (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Bratislava

6. sasaukums Monika BEŇOVÁ

Politiskās grupas

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Smer (Slovākija)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu

Biedrs

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ārlietu komiteja
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Pagaidu komiteja saistībā ar iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ārlietu komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ārlietu komiteja

Aizstājēja

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

all-activities

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai

24-05-2005 AFET_AD(2005)349865 PE 349.865v02-00 AFET
Monika BEŇOVÁ

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par brīvu darbaspēka apriti

01-02-2006 P6_DCL(2006)0005 Zaudējis spēku
Libor ROUČEK Csaba Sándor TABAJDI Marek SIWIEC Borut PAHOR Monika BEŇOVÁ
Sākuma datums : 01-02-2006
Zaudē spēku : 01-05-2006
Parakstītāju skaits : 146 - 01-05-2006

Rakstiska deklarācija par nepilngadīgo pasargāšanu no nepiemērotu datorspēļu lietošanas

12-12-2005 P6_DCL(2005)0072 Zaudējis spēku
Monika BEŇOVÁ Miloš KOTEREC Vladimír MAŇKA
Sākuma datums : 12-12-2005
Zaudē spēku : 12-03-2006
Parakstītāju skaits : 86 - 12-03-2006

Apmeklējumu reģistrs

Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg